Online Bhajan Sangrah
You are here : Bhajan Sangrah >> Pitu Matu Sahayak Swami


Pitu Matu Sahayak Swami

Pitu matu sahayak swami sakha tumhi ek nath hamare ho.
Jinke kuch aadhar nahi tinh ke tum hii rakhware ho.

Sab bhanti sada sukh dayak ho dukh durguun nashan hare ho.
Pratipal karo sagre jag ko attishay karuna ur dhare ho.

Bhooli hai hum hi tumko hamri sudhi bisare ho.
Upkaran ko kachu aant nahin chinn hii chinn jo vistare ho.

Maharaaj, maha mahima tumhari samjhe birlay budhware ho.
Shubh shanti niketan prem nidhay mannmandir kay ujyare ho.

Yeh jeevan kay tumhi jeevan ho in prannan ke tum pyare ho.

Tum so prabhu payi pratap hari kehi kay aab aur sahare ho.


Online Enquiry
Name :
Email :
Phone :
Address :
Requirments :
Captcha :
Home | About Us | Hinduism Forum | Contact us | Become Distributor | Site Map

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape