Jai Shri Ram
You are here : Aarti >> Ramchandra ji ki Aarti


Shri Ramchandra Ji Ki Aarti

ShriRamchandra Kripalu Bhaj Man Haran Bhava Bhaya Darunam

Nav-Kanj-Lochan, Kanjmukh, Kar-Kanj, Pad Kanjarunam

Kandarp Agneet Ameet Chabi, Navneel-Neeraj-Sundaram

Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi Shuchi Naomi Janak Sutavaram

Bhaj DeenBandhu Dinesh Daanav-Daityavansh Nikandanam

Raghunand AnandKand Koshalchand Dashrath-Nandanam

Sir Mukut Kundal Tilak Charu Udaar Ang Vibhushanam

Ajaanbhuj Shar-Chap-Dhar, Sangram-Jit-Khardooshanam

Iti Vadti Tulsidas Shanker Shesh-Muni-Man-Ranjanam

Mam Hridaya-Kanj Nivas Kuru, Kamadi Khal-Dal Ganjanam

Man Jahi Racheyoo Milihi So Bar Sahaj Sunder Sanvaro

Karuna Nidhaan Sujaan Sil Sanehu Jaanat Raavaro

Ahi Bhanti Gauri Asis Suni Siya Sahit Hiya Harshi Ali

Tulsi Bhavanihi Puji Puni Puni Mudit Man Mandir Chali

Online Enquiry
Phone: +91 9990018918
* all fields are compulsory.
Name :
Email :
Phone :
Address :
Requirments :
Captcha : :

Home | About Us | Hinduism Forum | Contact us | Become Distributor | Site Map

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape